Zorg dat de dingen gebeuren zonder alles zelf te doen

De ondernemer of CEO staat in het centrum van zijn organisatie. Alle (belangrijke) informatie komt daar samen. En op basis van die informatie worden de kernbeslissingen genomen. In elke onderneming wordt deze werking gestuurd door een systeem. Vaak is dit systeem echter niet bewust ontwikkeld maar organisch gegroeid. In heel veel gevallen werkt het stuursysteem zeer gebrekkig of zelfs helemaal niet. De essentie van sturen is een set van duidelijke regels en afspraken.

Een bedrijf wordt doeltreffend aangestuurd wanneer iedereen in de organisatie weet wat hij tegen wanneer moet doen. Voor de afgesproken taken draagt iedereen de volle verantwoordelijkheid. Wat loopt er anders in een beslissingedreven organisatie?

In één woord? Alles.

Een organisch gegroeid systeem vervangen door een tekstboekoplossing zal wel aan een aantal knelpunten tegemoet komen, maar is nog verre van ideaal. Een goed systeem is een systeem dat gemaakt is op maat van het bedrijf. Het is opvallend hoe iedereen op de werkvloer, in weerwil van wat genoeglijk wordt aangenomen, zelf wel een zeer accuraat beeld heeft van de informatie die hij of zij nodig heeft om zelf te kunnen beslissen en welke beslissingen er van wie worden verwacht om de eigen taken beter, doeltreffender en sneller uit te kunnen voeren. Via een aangepaste methodologie brengen we deze informatie naar boven en ontwikkelen we, samen met de werkvloer een systeem van informatiemomenten, beslissingsmomenten en verantwoordelijkheden waarmee de organisatie onnoemlijk veel efficiënter wordt gestuurd.

Bij het bovenstaande hoort ook een waarschuwing. Een beslissingsgedreven organisatie zorgt voor een efficiënte werking. Maar het is geen garantie dat het bedrijf daarmee ook de juiste dingen doet. Om het met een boutade te zeggen: een beslissing gedreven organisatie kan op een zeer efficiënte manier de foute dingen doen. Om te onderzoeken of de juiste dingen gebeuren hebben we andere begeleidingstrajecten ontwikkeld.

Ik beslis meer, beter, krijg meer werk gedaan en heb eindelijk tijd over om aan mijn swing te werken. Dirk, ondernemer  

Wat hebben we nodig?

Twee dingen zijn essentieel. Een eerste voorwaarde is het onvoorwaardelijk engagement van iedereen in de organisatie. De ondernemer moet bereid zijn om zijn werkwijze te veranderen en hij moet ook voldoende tijd vrij willen maken bij zijn medewerkers om de veranderingen door te voeren. De medewerkers, van hun kant, moeten voldoende openheid tonen om hun eigen vertrouwde patronen op te geven. Doorzettingsvermogen is de tweede noodzakelijke voorwaarde. Systemen veranderen pas echt als de inspanningen lang genoeg worden volgehouden om van aangeleerd gedrag een gewoonte te maken.