Wat u over ons moet weten

Wij helpen beloftevolle bedrijven uitgroeien tot marktbepalende ondernemingen.
We doen dat door de knelpunten en obstakels — die in een groeiproces onvermijdelijk opduiken — weg te werken.

Als dat mogelijk is, willen we ze liefst zelfs voorkomen.
We kijken samen met ‘onze’ bedrijven naar de toekomst en naar wat er nodig is om daar te geraken. In essentie kijken wij dan ook vooral vooruit. Misschien is dat nog wel het grootste verschil tussen P&A en de vele adviesbureaus die vooral bedrijven in moeilijk-heden helpen. Die laatste moeten noodgedwongen een blik achteruit werpen om te kijken wat er fout is gegaan. Wij kijken vooral naar wat er nodig is en, soms, naar wat er fout is gegaan.

Bewust klein

Bij alles wat we doen hebben we een concreet eindresultaat voor ogen. Om die reden rekenen wij onze diensten ook nooit in uren maar bekijken wij alles op projectbasis. De doelstelling staat voorop. Als we daar onderweg de middelen voor moeten aanpassen dan doen we dat ook. P&A kiest er bewust voor om een kleine organisatie te blijven.
Wij zijn daardoor niet verplicht om veel medewerkers van verschillende niveaus aan het werk te houden. Wij kunnen bezig zijn met de essentie. Of anders gezegd, we liggen liever wakker van de groeiuitdagingen van onze klanten dan van die van onszelf.

 

De ondernemer centraal

De ondernemer of CEO neemt een centrale rol in een groei-onderneming. Voor vele ondernemers komt deze vaststelling eerst als een verrassing, maar de snelheid waarmee een bedrijf groeit wordt bepaald door de centrale spilfiguur: de ondernemer (of CEO).
Wanneer er te veel minder belangrijke beslissingen, operationele taken en verantwoordelijkheden bij de ondernemer blijven, dan wordt de spilfiguur een flessenhals. Daarom krijgt de ondernemer/ceo ook een centrale plaats in onze aanpak.
Als we ons hele dienstverleningspakket tot één idee zouden moeten herleiden, dan willen we vooral het klankbord zijn van de persoon in het midden. Uiteraard gaan we ook aan de slag met de medewerkers. Maar essentieel zijn ook die inspanningen erop gericht om het bedrijf beter, gemakkelijker en juister te kunnen sturen.

De juiste vragen stellen

Regelmatig krijgen we de vraag waarom een ondernemer hulp van P&A zou kunnen gebruiken. We zijn helemaal niet slimmer dan onze klanten.

Maar er zijn wel 3 andere aspecten die ervoor zorgen dat we een groeibedrijf echt vooruit kunnen helpen:

  1. Een externe blik
    Omdat wij buiten de organisatie staan zien wij dingen waar iedereen binnen de organisatie door gewoonte blind voor is geworden.

  2. Ervaring met groeibedrijven
    Ondernemers kunnen alleen leren uit hun eigen ervaring. Door onze specialisatie brengen wij de ervaring van vele tientallen ondernemers mee.

  3. Onverdeelde aandacht
    Het is onze taak om aandacht te hebben voor de problemen en de bijhorende oplossingen. Voor een ondernemer komen deze taken bovenop de dagelijkse werking. Wij hebben daarom ook een grotere focus op de problematiek en dat versterkt de zoektocht naar een goede, duurzame oplossing.

“P&A stelt de juiste vragen”

Uit een rondvraag bij onze klanten bleek dat één van de belangrijkste overwegingen voor een samenwerking te zijn. Even vaak kwam een vergelijkbare quote: “P&A blijft de juiste vragen stellen”. Daarmee geven onze klanten aan dat werken aan het bedrijf vooral doeltreffend is als men de dingen in vraag blijft stellen en open blijft staan voor verbeteringen.
Die kritische houding hebben wij ons, als buitenstaander, heel erg eigen gemaakt.