Waarom (vooral) een groeibedrijf hulp kan gebruiken

Een bedrijf met 20 medewerkers werkt anders en gebruikt andere systemen dan een bedrijf waar 2000 mensen aan de slag zijn. Maar ook bedrijven van een vergelijkbare grootte hebben nood aan vaak erg verschillende werkmethoden, aangepast aan de noden van hun product, hun klanten en het afzetgebied. Een bedrijf leeft. Het groeit. De klanten en producten wijzigen. In de ideale wereld evolueren de organisatie, werkwijze en manier van sturen mee met de onderneming.

In de praktijk is dat veel minder het geval. Mensen zijn gewoontedieren. Ze veranderen alleen wanneer hen dat expliciet wordt gevraagd. Ook de drukbezette ondernemer maakt liever geen tijd voor het herdenken van ingeburgerde systemen die altijd hebben gewerkt. Nieuwe problemen moet men dan oplossen met oude systemen. En dat gaat al snel wringen.

Dit zijn enkele van de symptomen die in de praktijk opduiken:

De ondernemer heeft het gevoel dat hij alleen ‘aan de kar’ moet trekken, dat het personeel niet meer volgt.
Er gebeuren steeds vaker fouten, maar niemand slaagt erin om het foutenpercentage naar beneden te halen.
De omzet stijgt, maar de rendabiliteit daalt sterk of schommelt heel erg.
De echte groei is uit de organisatie.
Nieuwe klantensegmenten aanboren lijkt niet meer te lukken.
Het personeel is veranderingsmoe: verbeteringen of veranderingen worden niet meer aanvaard.

Niet de symptomen bestrijden, maar de oorzaak
Een bedrijf is permanent in beweging. Toch zijn er in de groei van elke onderneming 5 scharniermomenten waarin de breuklijn tussen wat men doet en wat nodig is het meest uitgesproken naar voor komen. Als bedrijven definitief stoppen met groeien is dat in bijna alle gevallen vlak na een scharniermoment. Men is er dan niet in geslaagd om de organisatie aan te passen aan de noden van het bedrijf. Dat komt deels doordat bedrijven de symptomen niet of veel te laat opmerken. In andere gevallen reageert men wel, maar doet men in essentie aan symptoombestrijding: er wordt een oplossing gezocht voor het pijnpunt, maar de onderliggende oorzaak blijft onaangeroerd. Het gevolg is dat de problemen zich herhalen of zich op weer een ander vlak gaan manifesteren.

Gespecialiseerd in groeibedrijven
Wij hebben ons gespecialiseerd in het detecteren en oplossen van de uitdagingen die ontstaan rond scharniermomenten in groeibedrijven. Meestal is er op meer dan één vlak actie nodig. In overleg met onze klanten bekijken we dan welke gebieden eerst worden aangepakt en wat later aan de orde komt.