Start me up!

Wie dokter, schilder, advocaat of leraar wil worden, kan daarvoor een opleiding volgen ondernemers daarentegen moeten al doende leren. Bovendien praten ze niet graag over de moeilijkheden waarmee ze geconfronteerd worden. Van elkaar leren zit er dan ook niet echt in.

Een ondernemer staat er dus grotendeels alleen voor. Hij moet met vallen en opstaan leren. Dat maakt hem sterker. Maar aan de andere kant is het ook wel zonde. Heel wat problemen kunnen met de juiste kennis vermeden worden. En met een goede sturing groeit een veelbelovend bedrijf ook sneller.

Wat als...?

Wat als we beloftevolle groeiers nu eens mee op weg helpen om extra kennis en ervaring op te doen? Die vraag was vier jaar geleden voor Bank Degroof Petercam de aanleiding om, samen met Matty Paquay, de CEO van Paquay & Associates – de adviseur voor groeibedrijven –, te starten met groeiworkshops. Voor die workshops worden belofevolle groeiondernemers uitgenodigd. Het gaat om ondernemers uit het netwerk van Bank Degroof Petercam die in het oog springen door hun groei of groeipotentieel. Maar ook om alle laureaten van de ‘JCI, jonge ondernemer van het jaar award’, die elk jaar uitgereikt wordt.

Weten wat je niet weet

Een onderneming die stevig groeit, moet zijn werking op zeer veel verschillende vlakken aan die groei aanpassen. Een van de grootste uitdagingen – die bovendien het langst uitgesteld wordt - is het aanpassen van de organisatiestructuur: wie doet wat in de organisatie, wat wordt wanneer besproken en hoe kun je garanderen dat iedereen zijn taken juist en tijdig uitvoert? Overigens, Matty Paquay schrijft op dit ogenblik samen met een werkgeversorganisatie een boek dat de tien belangrijkste uitdagingen analyseert.

In zijn workshop ‘Sturen’ gaat Matty Paquay samen met de groeiondernemers op zoek naar de hiaten in de organisatie van de deelnemende bedrijven. De deelnemers komen steevast tot de vaststelling dat hun bedrijfsorganisatie, die door de jaren heen organisch gegroeid is, niet meer beantwoordt aan het almaar toenemende aantal klanten en de productportefeuille die altijd maar uitbreidt. En dat het verveelvoudigde personeelsbestand naar aanleiding van een hele reeks nieuwe taken en functies een andere, betere sturing nodig heeft. In de tweede helft van de dagworkshop vernemen de ondernemers hoe ze de organisatie van hun bedrijf aan de nieuwe noden kunnen aanpassen. Het kernidee is dat een groeibedrijf zich niet moet reorganiseren in functie van de groeifase waarin het nu zit, maar in functie van de volgende. Vergelijk het met pubers in volle groei: wie kleding in de passende maat koopt, loopt het merendeel van de tijd met te korte broeken.

Leren van een bank

Ondernemers zijn in de weer met hun bedrijf, hun producten en hun klanten. Uit de bankpraktijk weten we dat ze vaak niet stilstaan bij de planning van hun vermogensstructuur. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de aandelen en de zeggenschap over het bedrijf als een van de partners overlijdt? Komt de familie van die partner dan ongevraagd om de tafel zitten? Of hoe zeker ben je dat je verder kan met je bedrijf, als een van de vennoten het voor bekeken houdt? De workshops leren de ondernemers hoe belangrijk het is om van bij het begin de juiste vermogensstructuur

te kiezen. Daarnaast krijgen ze een beter zicht op de financieringsmogelijkheden om de groei van hun bedrijf te ondersteunen, en op de juiste wegen om betrouwbare investeerders te vinden. Hoe neem je het best een concurrent over of wat is de beste manier om je bedrijf te verkopen? Het zijn allemaal vragen waarmee de experts van Bank Degroof Petercam dagelijks geconfronteerd worden. De schat aan ervaring en kennis wordt dankzij de groeiworkshops gedeeld met de deelnemende groeibedrijven.

Leren uit de ervaring van anderen Uiteraard verneemt een groeiondernemer op twee dagen niet alles wat hij hoort te weten om zijn bedrijf naar een volgende groeifase te leiden. Maar de workshop leert de ondernemer-eigenaar wel om anders naar zijn bedrijf te kijken. In een sfeer van vertrouwen delen de ondernemers hun ervaringen. Zo ontdekken ze dat ze niet alleen zijn met hun twijfels en uitdagingen, maar dat de groeipijnen waarmee ze worstelen, vrij universeel zijn. En dat er oplossingen zijn. Een ondernemer hoeft niet elk probleem met vallen en opstaan zelf te overwinnen. Met de juiste hulp gaat dat beter, en vooral sneller.

Artikel uit 'Impact', een uitgave van Bank Degroof Petercam. Download het volledige artikel door op de afbeelding te klikken:

Meer weten? Bekijk zeker deze video waarin we je live meenemen naar de sessies!