Gespecialiseerde diensten voor groeibedrijven

Paquay & Associates heeft een brede ervaring en kan ondernemers en hun bedrijf over een vrij uitgebreide waaier van vakgebieden adviseren.

Toch zijn we vooral gespecialiseerd in die deelgebieden waar er zich, tijdens de specifieke scharniermomenten van groeibedrijven, uitdagingen kunnen stellen. Wij vinden het belangrijk om daarbij niet (alleen) aan symptoombestrijding te doen, al is dat in sommige gevallen ook nodig.

Maar het uiteindelijke doel blijft altijd om de kern van het probleem of de uitdaging aan te pakken.

Op zoek naar de oorzaak

We krijgen nogal eens de bemerking dat ondernemers in ons productoverzicht niet onmiddellijk de diensten vinden waar ze naar op zoek zijn. We begrijpen de indruk, maar eigenlijk klopt hij niet. De foute perceptie wordt veroorzaakt doordat een ondernemer op zoek is naar een oplossing voor een symptoom. Terwijl onze diensten de onderliggende groeiproblemen aanpakken. Hierna vindt u een overzicht van enkele veelvoorkomende symptomen die ontstaan op de breuklijn tussen wat een bedrijf doet en wat het – nu het groter is geworden en op een nieuwe groeifase afstevent - zou moeten doen.

 • De ondernemer heeft het gevoel dat hij alleen ‘aan de kar’ moet trekken, dat het personeel niet meer volgt.
 • Er gebeuren steeds vaker fouten, maar niemand slaagt erin om het foutenpercentage naar beneden te halen.
 • De omzet stijgt, maar de rendabiliteit daalt sterk of schommelt heel erg.
 • De echte groei is uit de organisatie.
 • Nieuwe klantensegmenten aanboren lijkt niet meer te lukken.
 • Het personeel is veranderingsmoe: verbeteringen of veranderingen worden niet meer aanvaard.

Toch vindt u voor de meeste van de hierboven aangehaalde symptomen niet direct een dienst die daar één op één aan werkt. Meer nog, sommige symptomen worden maar opgelost door meerdere onderliggende problemen aan te pakken. Dit zijn de werkdomeinen waarmee we de organisatie van uw bedrijf aanpassen aan de huidige en toekomstige noden:

 • In kaart brengen en verbeteren van het businessmodel
 • Op zoek naar waardecreatie: value proposition
 • De optimale product/segment-mix
 • Marktmap: in kaart brengen van klanten en vraag
 • 1-3-9 cycleplan
 • De organisatie juist aansturen: maak de organisatie beslissing-gedreven
 • Plaats de juiste profielen op centrale plaatsen in uw organogram
 • Opstarten en integreren van nieuwe rollen.