De juiste persoon vinden voor een sleutelfunctie

Een job is veel meer dan zijn titel. Welke competentie nodig zijn en hoe een functie in de praktijk wordt ingevuld verschilt van bedrijf tot bedrijf. Ook al krijgt die functie in beide bedrijven een identieke titel. Nochtans worden nieuwe mensen, ook vandaag nog, vooral gezocht op basis van de standaardcompetenties die horen bij hun titel. Het gevolg is dat ze, tegen alle hoop en verwachtingen in, om schijnbaar onverklaarbare redenen niet naar behoren functioneren.

Paquay & Associates biedt haar klanten de gelegenheid om een juist profiel op te laten stellen voor kernfuncties in de organisatie.

Rekrutering zat oorspronkelijk niet het takenpakket van Paquay & Associates. Nu eigenlijk nog altijd niet. Wat wij aanbieden is vooral de ‘profiling’ van een bepaalde functie. Wij zorgen voor een precieze omschrijving van de taken en de competenties die daarbij horen. Op basis daarvan kan het vertrouwde selectiebureau veel doelgerichter aan de slag.

Nood aan een gedetailleerde profielomschrijving

Onze dienstverlening rond het opstellen van functieprofielen is ontstaan uit een noodzaak. Heel wat bedrijven gaan, na lang twijfelen, voor het eerst extern op zoek naar een medewerker met een hoog (duur) profiel voor een belangrijke sleutelpositie in de organisatie. Maar in de praktijk levert die aanwerving helemaal niet het verhoopte resultaat.

Dat het niet zal worden wat men oorspronkelijk wel had verwacht blijkt jammer genoeg vaak al heel snel. Toch ligt de schuld meestal niet bij de persoon die werd aangeworven. De fout zit in een eerste stadium, met name op het ogenblik dat het verwachtte profiel wordt opgesteld. Dat vertrekt nog te veel van een standaard functieomschrijving (lees: de titel op het naamkaartje) en te weinig van de specifieke behoeften voor de specifieke functie in dat specifieke bedrijf.

De juiste aanwerving

Functieprofilering is eigenlijk het sluitstuk van het begeleidingstraject dat eerder al werd afgelegd:

Wanneer we weten waar de waarde wordt gecreëerd, wordt een proces opgestart om die waardecreatie te optimaliseren. Elke stap in het werkingsproces wordt vertaald in een aantal taken.
Daarbij wordt ook gekeken wie deze taken opneemt.

Uit deze oefening komt echter vaak naar voor dat een aantal taken nog door niemand worden opgenomen. Daarnaast toont de oefening ook nogal eens dat bij een bepaalde persoon een aantal competenties ontbreken om alle taken voor zijn of haar functie goed te kunnen uitoefenen.

Er komen, met andere woorden, hiaten in het organigram naar voor. Om die gaten op de juiste manier in te vullen, zorgen we voor een gedetailleerde profielomschrijving. Deze profielomschrijving op maat zorgt ervoor dat de kans op mislukken aanzienlijk veel kleiner wordt bij het aanwerven van externen voor kernposities binnen uw onderneming.