Bekijk uw business-model. En verbeter het.

Wat een bedrijf doet is duidelijk. Of toch niet?

Het is in de meeste gevallen niet zo moeilijk om een zicht te krijgen op de producten of diensten die een bedrijf aanbiedt. Maar hoe zit het business-model precies in elkaar? Welke middelen zijn er nodig om welke klanten te bereiken? Welke toegevoegde waarde wordt er eigenlijk aangeboden en waar wordt die gecreëerd? En welke kosten staan daar tegenover?

Ook de ondernemer heeft lang niet altijd een juist beeld van het business-model waarmee zijn bedrijf vandaag functioneert. Meer nog, de ervaring leert dat leden van een team dat al jaren samenwerkt, toch allemaal ander beeld hebben van het business model waarmee ze werken.

 

Paquay & Associates kan het business-model van een bedrijf in kaart brengen. We gebruiken daarvoor de internationaal erkende tool van het Business Model Canvas, ontwikkeld door Alexander Osterwalder. Paquay & Associates zal in 2014 één van de slechts 30 certified trainers wereldwijd zijn. Deze certificatie garandeert dat u een optimale dienstverlening krijgt, met technieken die op de juiste manier worden toegepast en leiden tot de juiste conclusies.

 

Wanneer het bestaande business-model (of business-modellen – vele bedrijven hebben, vaak ook zonder dat ze het weten, immers meer dan één business model) in beeld is gebracht zijn er verschillende vervolgstappen mogelijk. Het bestaande model, dat vaak organisch is gegroeid en niet bewust is opgebouwd, kan worden geoptimaliseerd. Soms is het ook aangewezen om één of meerdere nieuwe business-modellen te ontwikkelen voor bepaalde producten of onderdelen van uw onderneming.

Een business model canvas is bovendien de ideale manier om een nieuw product of dienst aan de eerste testen te onderwerpen voor er zware investeringen volgen.

 

Wanneer gebruiken we het business model canvas ?

De analyse van een business-model via het Business Model Canvas (BMC) kan om een brede waaier aan redenen een aangewezen stap zijn:

  • Het Business Model Canvas leert u uw huidige business model beter begrijpen.
  • Het Business Model Canvas leert u de modellen van andere spelers in uw markt of in nieuwe markten te begrijpen en te analyseren
  • Dankzij het Business Model Canvas worden belangrijke verandering in het bedrijf gemakkelijker bespreekbaar met het personeel. Bovendien zorgt het BMC voor een gemakkelijk te begrijpen gemeenschappelijk doel.
  • In sommige gevallen zorgt het Business Model Canvas voor de ontwikkeling van een portfolio van business modellen voor verschillende doelstellingen, markten en/of producten;
  • Het Business Model Canvas helpt ook om het juiste model te kiezen uit een waaier aan mogelijke business modellen.
  • Met het Business Model Canvas kunnen we snel business modellen testen vooraleer er wordt geïnvesteerd in wijzigingen die achteraf niet het verhoopte resultaat opleveren.

 

Matty Paquay over : Het Business Model Canvas from Matty Paquay on Vimeo.

 

Hoe gaan we te werk

Een business-model project start altijd met een sessie waarbij we een aantal technieken aanleren aan de personen die mee zullen werken in het project.

Vervolgens laten we dat team, via een reeks denkoefeningen, zelf het business model canvas van het bedrijf uittekenen zoals het nu werkt.

Daarna wordt bekeken of, en op welke wijze, dit business-model kan worden geoptimaliseerd. Het is zelfs mogelijk dat er een portfolio van een aantal modellen wordt ontwikkeld. Daaruit worden dan één of meerdere modellen gekozen die in de praktijk zullen worden getest. Doorgaans is er al een eerste aangepast of nieuw model actief binnen de 6 maanden.