Blogs

Hoge lonen vangen veel wind?

Het zou een opfrissing van een aloud Vlaams spreekwoord kunnen zijn. De betekenis, zo leren de persknipsels vandaag, blijft helemaal behouden: de hoge lonen van topmanagers in overheidsdienst zijn dezer dagen niet uit het nieuws weg te branden. Uiteraard moet je als overheid, zeker in overheidsbedrijven, misbruiken en uitwassen tegen gaan. Maar wat zijn uitwassen? In de ogen van wie?

Pagina's